Passeig del gerent: àudio i imatge

Formulari d’informe a peu de l’administrador: àudio i imatge

Número de l’auditori

2021-09-27 15:22:18

Cadira trencada? Terres enganxosos o relliscosos? Les llums no s’encenen o no s’apaguen? Rattles a l’aire condicionat? Una olor estranya? Problema del LED del pis? Dany de la pantalla?

Qualitat del so: posició | Nivell | Claridad | Distorsió

Sorolls no desitjats?

Qualitat de la imatge: contrast | Brillantor | Color | Focus

Programa ponderat C, Lent, utilitzant iOS "Volum dB"